Novinky

Aktuální dění ze světa Vaší školy

Rok 2023

Česko naslouchá

přidáno 19.04.2023


Vážení rodiče, prarodiče a žáci naší školy,
 
srdečně Vás zveme na workshop o naslouchání s cílem lépe porozumět sami sobě a v důsledku toho i všem ostatním kolem nás.
 
Kdy: 20. 4. 2023 od 16:00

česko naslouchá

Den Země

přidáno 17.04.2023


Vážení rodiče, milí žáci, 
ve středu 19. 4. se koná v areálu ZŠ Komenského osvětová akce Den Země. 
Žáci 1. stupně se účastní dle harmonogramu, ostatní žáci si mohou projít stanoviště po vyučování. 

Pozvánku naleznete ZDE.

den zeme

Pochod Posázavím

přidáno 17.04.2023


Dne 15. 4. 2023 se třídy 8.A a 9.A zúčastnily pochodu Krajem Jana Morávka se zastávkou v expozici věnované spisovateli Františku Hrubínovi.

pochod

Sklárny Kavalier (Sázava) - exkurze

přidáno 17.04.2023


Dne 14. dubna navštívili žáci 7.A sázavské sklárny Kavalier. Celá prohlídka závodu začala výkladem o pestré historii, poté následovala ukázka bohatého sortimentu a zakončena byla výrobnou - prohlídkou míst, kde se sklovina tepelně upravuje, vyfukuje, tvaruje, skladuje a připravuje k expedici.

exkurze sklárny

Úspěchy našich počtářů

přidáno 17.04.2023


Dne 12. 4. 2023 se ve Vlašimi konalo okresní kolo matematické olympiády. Naši školu reprezentovalo 6 žáků a z toho 4 žáci byli úspěšní. 
V kategorii Z6 se na 10. místě umístil Jakub Novotný ze 6.B.
 V kategorii Z7 se na 1. místě umístil Jaromír Chvojka ze 7.A.
V kategorii Z8 se na 4. místě umístil Matěj Skala z 8.C a na 11. místě Tereza Kliková z 8.A. 

Gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů!!! 

olympiáda matematika

Úspěchy našich žáků v Olympiádách z ČJ a NJ

přidáno 13.04.2023


Dne 5.4. se ve Vlašimi konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém Karolína Žabová z 9.C obsadila 6. místo 
ze 40 zúčastněných.

Dne 11.4. se v Kladně konalo krajské kolo Olympiády v německém jazyce, v němž Matyáš Mareš z 9. B obsadil skvělé 4. místo
z 12 soutěžících.

Gratulujeme!

olympiáda

Velikonoční matematika

přidáno 13.04.2023


Před velikonočními svátky žáci 9.B o hodině matematiky sestrojili podle geometrických zápisů velikonoční vajíčko.

Jak se jim práce dařila si můžete prohlédnout na fotografiích.

Zdobení perníčků a poděkování

přidáno 04.04.2023


V rámci pátečních velikonočních dílniček zdobila třída 9.A spolu se svými prvňáčky z 1.A perníčky.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Fišerové, která pro nás všechny perníčky napekla, připravila vše potřebné a ještě nám po celou dobu trpělivě pomáhala se zdobením.

Děkujeme Vám.
1.A a 9.A

Velikonoční dílny

přidáno 04.04.2023


V pátek 31. 3. proběhly na obou budovách naší školy velikonoční dílničky.
Každá třída si naplánovala velikonoční výrobek nebo dobré občerstvení a o svůj nápad se podělila s vedlejší třídou.
Jak se povedly výrobky dětem z budovy Benešovská se můžete podívat v naší fotogalerii.

Den učitelů na ZŠ v Týnci nad Sázavou

přidáno 29.03.2023


Žáci devátých ročníků se stali v úterý 28. 3. na jeden den učiteli. 
Pro děti z 1.stupně si připravili zajímavé hodiny M a Čj. 
Všichni byli naprosto úžasní a zaslouží si velikou pochvalu.
Děkujeme ❤️

Divadelní představení

přidáno 29.03.2023


Dne 29. 3. 2023 byli členové KMD na představení Matka. 
Toto Čapkovo protiválečné drama na konci ocenili velkým aplausem.

divadlo
kmd

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022

přidáno 28.03.2023


Drazí přátelé, 
dovolte, abychom Vám z celého srdce poděkovali za spolupráci v loňském roce. Rok 2022 byl pro naši společnost obzvláště výjimečný – oslavili jsme totiž 20 let! Jsou to již dvě dekády, co se všichni společně zasazujeme o čistší a zdravější přírodu a svět kolem nás. Každým rokem, i v roce 2022, se nám daří plnit sběrové kvóty stanovené EU a rozšiřovat sběrnou síť – a to jen díky vám!

Baterie najdeme již v podstatě všude a jejich prodej každým rokem víc a víc narůstá. S počtem baterií však také roste důležitost jejich zpětného odběru poté co doslouží. Bez Vaší pomoci by se odpadní baterie dostaly do přírody, kde by došlo ke znečištění životního prostředí a tím i k ohrožení lidského zdraví. Každá zpětně odebraná baterie má tedy velký význam.
 
Jako poděkování za spolupráci si Vám dovolujeme zaslat Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022. Dočtete se v něm, jaké množství odpadních baterií jste v minulém roce odevzdali a také přepočet na množství druhotných surovin získaných jejich recyklací.
 
Bude nám ctí, pokud si naše Osvědčení vystavíte nebo uveřejníte na Vašich webových stránkách či sociálních sítích. Osvědčení stačí vytisknout na běžné barevné tiskárně. 
 
Ještě jednou Vám děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
A nezapomeňte, jsme tu pro Vás.
Za tým ECOBAT

osvědčení o přínosu za životní prostředí

Upcycling Day 

přidáno 21.03.2023


V pondělí 27. března proběhne na naší škole tzv. Upcycling Day. 

Cílem tohoto dne je přeměnit alespoň 1 předmět, který je na vyhození, v něco užitečného, co bude dále sloužit. 

Probuď v sobě umělce a naskoč na trend upcyclingu.

Nejlepší fotky zveřejníme pod tímto článkem.

school

Matematický klokan

přidáno 21.03.2023


Dne 17. 3. 2023 se naše škola jako každý rok zapojila do soutěže Matematický klokan.
Výsledky v jednotlivých kategoriích najdete v přiloženém souboru. 

Výsledky ZDE.

matematicky klokan

Aktuální informace k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2023/24

přidáno 15.03.2023


Dne 20. 3. 2023 bude spuštěn elektronický rezervační systém, kde vyplníte přihlášku dítěte k povinné školní docházce či žádost o odklad školní docházky a naleznete bližší informace.

Pečlivě vyplňte údaje v elektronické přihlášce a dodržte stanovený čas.

Nejprve vyberte z nabídky místnost, poté teprve volte termín a čas zápisu.

Odkaz na elektronický zápis ZDE.

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy naleznete na webu školy ZDE.

Základní informace k zápisu ZDE.

Vytištěnou a podepsanou žádost vezměte s sebou k prezenčnímu zápisu.

Prezenční zápis bude probíhat 3. 4. a 5. 4. 2023

zapis

Den otevřených dveří

přidáno 15.03.2023


Srdečně zveme rodiče a všechny zájemce na prohlídku naší školy dne 23. 3. 2023 v čase od 14 - 16 hodin v budově Benešovská i Komenského.

zš tynec

Recitační soutěž

přidáno 15.03.2023


Hned po jarních prázdninách proběhla na 1. stupni recitační soutěž. Děti, které vyhrály třídní kolo, se snažily o co nejlepší přednes své básničky před spolužáky z ostatních ročníků. Pozorně poslouchaly i paní učitelky a vybraly z každé kategorie dva postupující, kteří pojedou 23. 3. sbírat zkušenosti do okresního kola v Benešově.

Vybraní žáci z 1. kategorie (1. – 3. roč.):
Klára Fraňková ze 3. C (M. Kratochvíl, Křivda)
Amélie Třeská ze 3. A (J. Žáček, Malovaná pohádka)

Vybraní žáci z 2. kategorie (4. – 5. roč.)
Nikol Pejšová z 5. D (J. Ledecký, Rosomák a vačice)
Nikol Mašková 5. B (J. Skácel, Uspávanka s Popelčiným oříškem)

Volejbalový turnaj

přidáno 15.03.2023


Dne 3.3.2023 naši vyučující obhájili zlato a opět porazili ostatní školy ve volejbalovém turnaji.

Gratulujeme!

volejbal

Projektový den ve výuce „Škola s hrou“

přidáno 01.03.2023


Děti z přípravné třídy ZŠ Týnec nad Sázavou zažily ve čtvrtek 23. února netradiční dopoledne, a sice projektový den ve výuce s tématem cestování do pohádky. Pomocí her děti rozvíjely předčtenářskou gramotnost, logické uvažování, smyslové vnímání, zapojovaly svou fantazii a kreativitu, vymýšlely různé možnosti řešení dané situace, rozvíjely se v řečové oblasti, komunikovaly. Procvičovaly grafomotoriku, jemnou motoriku, pozornost a paměť.

Při hraní her respektovaly pravidla, pracovaly v týmu.
O zajištění akce se postaraly paní lektorky z nakladatelství Albi, které vydává velké množství her jak pro děti, tak pro dospělé. K těmto hrám jsou zpracovány i metodické materiály a pracovní listy, které mohou učitelé i rodiče využít při práci s dětmi. Paní lektorky chválily naše děti za jejich komunikativnost, soustředěnost a dobré nápady.

Celá akce se mohla uskutečnit díky podpoře EU, projekt OP VVV Kvalitní vzdělávání pro všechny III, který naše škola realizuje.
Všichni jsme si užili zábavné, hravé a naučné dopoledne.

Za přípravnou třídu Mgr. Zuzana Krajánková, třídní učitelka

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce

přidáno 23.02.2023


Dne 16.2. proběhlo v OA Neveklov okresní kolo Olympiády v německém jazyce, ve kterém naši žáci obsadili Denisa Hadačová z 9.B 4.místo a Matyáš Mareš z 9.B krásné 2.místo.

Oběma gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Školní kolekce oblečení 

přidáno 21.02.2023


Dobrý den,

rádi bychom Vám touto cestou představili jednu skvělou novinku!

Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem eshopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zstynec/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 5.3.2023 . Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!

S pozdravem a přáním krásného dne,
vedení školy

školní kolekce

Zápis k povinné školní docházce ve školním roce 2023/24 pro ukrajinské děti

přidáno 14.02.2023


1. Veškeré souhrnné informace včetně žádosti o přijetí a odklad školní docházky naleznete na webu školy ZDE:

2. Žádost je možné podat:
· Ústně do protokolu (typicky osobní účast při zápisu)
· Osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu)
· Datovou schránkou
· Poštou
· E-mailem a uznávaným elektronickým podpisem

3. Zákonný zástupce ani žák nejsou povinni se zápisu osobně účastnit.

4. Rozhodnuto o přijetí bude nejpozději do 30 dnů, seznam s registračními čísly (uchazečům budou přidělena po podání přihlášky) bude vyvěšen na webu a recepci školy.

zapis zs tynec

Zápis dětí do 1. tříd a PT ve školním roce 2023/24

přidáno 14.02.2023


Všechny bližší informace ohledně zápisu naleznete ZDE

Online beseda pro rodiče předškoláků

přidáno 14.02.2023


Ve čtvrtek 23. února 2023 od 17 hodin proběhne ONLINE BESEDA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ na téma ŠKOLNÍ ZRALOST. 

beseda rodice


Den šílených účesů již ve středu 15. 2. 2023

přidáno 09.02.2023

den ucesu zs

HLASOVÁNÍ O VÍTĚZNÉM MOTIVU

přidáno 06.02.2023


Krásný den všem,
 
máme pro Vás skvělé překvapení!
 
Do školy přichází školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 12. 2. 2023 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky.

Hlasování ZDE.

hlasování

Lyžařský výcvik - Den 6

přidáno 06.02.2023


Ráno jsme vstali do příjemného počasí. V 9:00 byl nástup na závod v lyžování před hotelem. Závodilo se na čas. Po závodech jsme chvíli jezdili a poté šli na pokoj se převléknout, na oběd a odpočinout si při poledním klidu. V 14:30 byl nástup na poslední odpolední lyžování.

Všichni jsme byli lyžovat na Špičáku na kotvě. Nahoru bez problémů poprvé vyjeli i členové pátého družstva a měli z toho radost. Na chalupu jsme dorazili úplně promočení, protože celé odpoledne bohužel pršelo.

Pak nás čekalo sušení a balení. Večer proběhlo vyhlášení třech nejlepších kluků a holek ve slalomu. Na závěr byla maškarní diskotéka, na které hrál zase DJ Čuba. Večerka byla výjimečně až ve 22:00.

Bylo to tu super, ale už se těšíme do vlastní postele.

Daniel Výskot a David Pěkný, 7.B

Lyžařský výcvik - Den 5

přidáno 03.02.2023


Čtvrteční ráno začalo zase nepříjemným probuzením světlem. Po dobré snídani s dobrou buchtou a lupínky v mléku jsme se přesunuli na pokoj a chystali se na dopolední lyžování.

Na upraveném sněhu se výborně jezdilo. I přes to, že jsme si párkrát nabili čumák, jsme bezpečně dorazili na chatu.

Poté jsme si na pokoji začali sušit věci a pomalu přicházet na oběd. K jídlu jsme dostali hovězí vývar s nudličkami a hlavní chod, tedy hamburskou pečeni s houskovým knedlíkem.

Dále jsme strávili polední klid koukáním do zdi (televize kvůli hustému sněžení nehraje) a kreslením.

Odpolední lyžování jsme si moc neužili kvůli lepivému prašanu. Unavení jedinci odcházeli o půl hodiny dříve na chatu než ostatní. Lyžování nás dneska opravdu unavilo a měli jsme hlad.

K večeři byly docela dobré špagety s kečupem a strouhaným sýrem.

Večerním programem byla soutěž o tom, kdo si navlékne více kusů oblečení. Výhercem bylo druhé družstvo, na druhé pozici se umístilo třetí družstvo.

Cápci ze 7.C

Lyžařský výcvik - Den 4

přidáno 02.02.2023


Ranní vstávání bylo velice nepříjemné (jako obvykle). Ke snídani byly přidány vajíčka a pečivo chutnalo pouze Petru Dymákovi😊.

Na sjezdovce ze začátku vítr nefoukal, ale poté začal, a to intenzivní. Terka Váňová se zraněním ukončila lyžařský kurz, zato Kryštof Jirka svůj pád přežil (jeho hůlka ale ne).

Po poledním klidu jsme byli na přednášce u horské služby.

Při cestě zpět začala brutální koulovačka. Výsledkem je touha po odvetě a nedostatek místa na topení. Situace se uklidnila při večerní diskotéce.

Jakub Weisheitel a Petr Dymák, 7.A

Zábavná hodina v 5.B

přidáno 02.02.2023


Poslední lednový den jsme si zpestřili přípravou výborného pohoštění.

V rámci hodiny Pracovních činností jsme ve skupinkách vyráběli pomazánky, ovocné špízy a jednohubky sladké i slané.
Vše jsme nakonec spořádali, protože nám moc chutnalo.

Hodina byla nejen o jídle samotném, ale také o spolupráci, komunikaci, využití digitálních technologií pro získání informací k výrobě pokrmů.

Děti ukázaly, že se zadání nebojí a společně úkol dotáhly do zdařilého konce.
5.B

Klub mladých diváků

přidáno 01.02.2023


Klub mladých diváků Vás zve na naše 2. představení

PROVAZ O JEDNOM KONCI / J.Nestroy

Kdy: v úterý dne 07. 02. 2023 od 19:00 hodin

Více informací ZDE.

klub mladych divaku

Lyžařský výcvik - Den 3

přidáno 01.02.2023


Úterní ráno zase začalo probuzením od učitelů, poté jsme šli na snídani a začali se připravovat na svah. Po dvou a půl hodinách lyžování, jsme se šli najíst rajskou omáčkou s těstovinami.

Po polední pauze jsme vyrazili znovu na svah, asi tak na dvě hodiny. Na svahu jsme potkali tzv. „lovce medvědů“ (lyžaře, kteří se chytali za hůlky druhých a zabírali celou sjezdovku). Po cestě dolů jsme dělali různá cvičení, abychom byli čím dál tím lepší. Na pokojích jsme zase museli sušit oblečení, protože během odpoledne zase začalo hustě sněžit.

Po večeři šly holky koukat na film a kluci šli hrát hru s barevnými židličkami.

Pokračování příště…

Holky ze 7.A

Lyžařský výcvik - Den 2 

přidáno 31.01.2023


Dnes 30. 1. nás učitelé probudili rozsvícením světla v 7:00. Snídaně proběhla kolem 8. hodiny v podobě švédských stolů. Po snídani jsme se připravovali na první velkou lyžovačku, která trvala dvě a půl hodiny.

Poté jsme se vydali na oběd a čekal nás polední klid. Následovalo odpolední dvouhodinové lyžovaní. Skupiny č. 1 a 2 si vyzkoušely trochu prudší sjezdovku, ostatní jezdili na pomě u chalupy.

Zbytek odpoledne jsme sušili na svých pokojích mokré oblečení. Celý den totiž hustě sněžilo a sem tam foukal i vítr.

Po večeři jsme si zahrály speciální židličkovanou a kluci se koukli na film. Pak už nás čekal jen chlebíček a hurá na večerku.
Moc se nám tu líbí.
Anička Koptišová a Bára Starcová, 7.B

Lyžařský výcvik - Den 1

přidáno 30.01.2023


Když jsme dorazili do Železné Rudy, vytahali jsme kufry z autobusu a uklidili lyže. Ubytovali jsme se a šli na oběd, po obědě nás čekalo vybalování a krátký odpočinek.

Ve 14:00 měla před chalupou nástup skupina lyžařů, kteří na nich stáli poprvé. Asi ve 14:45 se sešla skupina, která už lyže měla někdy na nohou. Rozřazovali jsme se do 5 skupin. Myslíme si, že to všem šlo, ale někteří i padali.

Zbytek odpoledne většina z nás strávila ve společenské místnosti. Někdo si jenom povídal, někdo hrál karty. K večeři byla štěpánská s rýží. Pan učitel nás pak seznámil s „lyžařským desaterem“, které budeme muset na sjezdovkách dodržovat.

Je tu super výhled a příjemná atmosféra. Hurá na svah!

Kačka Jíšová a Gréta Čechová, 7.C

Lyžařský výcvik - příjezd

přidáno 29.01.2023


Posíláme první pozdravy ze Železné Rudy. Cesta byla dlouhá, všichni jsou nadšeni z místních panoramat. Právě se zabydlujeme na hotelu Sirotek. K obědu byla svíčková s knedlíkem. Odpoledne nás čeká rozřazení do družstev. Sněhu je tu dost, už se těšíme na svah!

Zápis dětí do 1. tříd a PT ve školním roce 2023/24

přidáno 23.01.2023


Všechny bližší informace ohledně zápisu naleznete ZDE

Program dlouhodobé prevence

přidáno 12.01.2023

fond stredocesky kraj

V 1. poletí se na naší škole realizoval projekt dlouhodobé primární prevence ve 28 třídách od 1. do 9. ročníku. Realizovány byly většinou 2 programy prevence, konkrétně 4 hodiny prevence na třídu.

Interaktivní programy byly zaměřené na vztahy mezi žáky, prevenci šikany a kyberšikany, zdravý životní styl, prevenci užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Realizátorem programů byla Cesta integrace, o. p. s. Tato organizace vlastní certifikaci MŠMT na programy všeobecné školní primární prevence pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.

Programy byly vyhodnoceny s žáky, třídními pedagogy a metodikem prevence. Z každého programu škola obdržela vypracovaný zápis s hodnocením od lektora a třídního učitele. Žáci i pedagogové programy hodnotili pozitivně.

Díky dotaci z rozpočtu Středočeského kraje (Středočeský Fond prevence 2022), která činila 70.000 Kč, jsme tak přispěli ke snižování výskytu rizikového chování a zároveň preventivně působili na děti v nejrůznějších oblastech.

Přehled programů dlouhodobé primární prevence, které byly v rámci projektu realizovány:

1. ročník
• Moje třída a já.
• Konflikty řešíme v klidu.

2. ročník
• Moje třída a já 2 – komunikace a spolupráce.
• První pomoc - odřené kolénko, to nic není!

3. třídy
• Sebepoznání, nastavení pravidel spolupráce.
• Po dešti zase vyjde slunce.

4. ročník
• Jsme tým.
• Stravovací návyky, denní režim.

5. ročník
• Vztahy ve třídě – spolupráce, komunikace, respekt.
• pomoc, pitný režim, přehřátí, úžeh, úpal, odřenina, zlomenina, polálenina - základní zdravotní ošetření.

6. třída
• Rozvoj osobnosti pomocí interaktivních technik.
• Bezpeční internet - kyberšikana, netolismus, sdělovací prostředky.
• Vztahy ve třídě. Spolupráce, komunikace, respekt.

7. třída
• Zdravé životní hodnoty a vztahy ve třídě.
• Nelegální drogy.

8. třída
• Zdravé životní hodnoty, hranice, pravidla, mezilidské vztahy, efektivní komunikace, odmítnutí legální/nelegální NL.
• Komunikace.

9. třída
• Multikulturní výchova – prevence xenofobie a rasismu.
• Právní povědomí – hranice zákona.

Poděkování SRPDŠ za finanční příspěvek na nákup nových knih do žákovské knihovny

přidáno 09.01.2023


S využitím finanční podpory SRPDŠ jsme mohli zakoupit před Vánocemi nové knihy do žákovské knihovny podle přání samotných čtenářů z 2. stupně. Knihy jsou z různých oblastí: dobrodružné, fantasy, příběhy s dětskými hrdiny, romány pro dívky, detektivní příběhy. Už od konce roku jsou k dispozici žákům k vypůjčení. Děkujeme:)

Výzva všem:
Pokud máte po Vánocích plné knihovničky, můžete darovat knihy, ke kterým se již nebudete vracet, naší žákovské knihovně.
Budeme rádi za nové přírůstky a zveme čtenáře k návštěvě knihovny.
Vyučující českého jazyka

Seznam nových knih ZDE.

Adresa školy

Budova Komenského 265
Budova Benešovská 23
Týnec nad Sázavou
257 41
IČO: 71004670

Kontakt

E-mail: info@zstynec.cz
E-mail: recepce@zstynec.cz
Datová schránka: ap3mtpn
Telefon:
ZŠ Komenského: 317 701 213
ZŠ Benešovská: 317 701 218