Škola

O nás

ZŠ Týnec nad Sázavou

Škola

Základní škola je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je město Týnec nad Sázavou.

Základní informace

Tvoří ji dva samostatné komplexy – budova Benešovská (1. – 5. ročník) a budova Komenského (1. – 9. ročník). V současné době má škola kapacitu 675 žáků a navštěvují ji děti z Týnce nad Sázavou a spádových obcí Pecerady, Bukovany, Krusičany, Podělusy, Chrást nad Sázavou, Chářovice, Čakovice, Zbořený Kostelec.

ZŠ Benešovská

Budova Benešovská

ZŠ Komenského

Budova Komenského

Zaměstnanci

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Hanáková Barbora 

ředitelka školy
Kabinet: ředitelna
Telefon: 317 701 213
Email: Barbora.Hanakova@zstynec.cz

Mgr. Koucká Lenka 

zástupkyně školy
Kabinet: ředitelna
Telefon: 317 701 213
Email: Lenka.Koucka@zstynec.cz

Mgr. Nováková Radka 

zástupkyně 1. stupeň
Kabinet: sborovna
Telefon: 317 701 213
Email: Radka.Novakova@zstynec.cz

Školské poradenské pracoviště

ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Činnost školního poradenského pracoviště:

prevence

Poskytování poradenských služeb žákům, zákonným zástupcům a pedagogům.

Zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí.

Prevence a včasná intervence sociálně nežádoucích jevů u žáků, třídních kolektivů (agresivita, šikana, kyberšikana, záškoláctví, rasismus atd.).

Zajišťování průběžné a dlouhodobé péče o neprospívající žáky.

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Školní poradenský tým

Mgr. Barbora Hanáková 

ředitelka školy

Mgr. Radka Nováková 

výchovná poradkyně pro 1. stupeň
úterý 13:00 - 14:00 h. a po tel. dohodě 

Mgr. Jana Hrdá

výchovná poradkyně pro 2. stupeň
pondělí 13:00 - 14:00 h. a po tel. dohodě 

Mgr. Petr Vittek

metodik prevence
pondělí 13:30- 14:15 h. a po tel. dohodě 

Mgr. Kateřina Šmolíková

speciální pedagožka pro 2. stupeň

Mgr. Barbora Šmídová 

nezávislá psycholožka
Kontakt: smidovatynec@gmail.com

Volba povolání

Veškeré informace k přijímacím řízením na střední školy a volbě povolání naleznete zde

NNTB šikana

Projekt
”Nenech to být” 

Anonymní online schránka důvěry

Bojíš se promluvit o šikaně?

”Nenech to být” je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků se tak jedná o efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku.

Hledáš pomoc? Svěř se!

NNTB.cz bojuje se šikanou, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy na školách po celém světě. Základním pilířem je webová a mobilní aplikace fungující na principu online anonymní schránky důvěry. To pomáhá promluvit mlčící většině a podporuje žáky, aby nebyli ke svému okolí lhostejní. Ti mohou díky NNTB upozornit školou pověřenou osobu na to, že se nějaký jejich spolužák necítí v kolektivu dobře.

Program poradenských služeb

a další dokumenty

Programy

Již 5 let zlepšujeme společné vzdělávání v naší škole s odborníky z NPI

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online. Více informací zde.

Kariéra

• UČITEL/KA pro 2. stupeň (FYZIKA, zeměpis, matematika)

• SUPLENT/KA na 2. stupeň (vhodné i pro studenty VŠ pedagogického zaměření)

V případě zájmu o nabízené pozice nás kontaktujte na info@zstynec.cz nebo na telefonním čísle 777 533 455.

Dokumenty

Školní řád

Krizový plán

Řád LVZ

Rozpočet

Kritéria hodnocení TV

Adresa školy

Budova Komenského 265
Budova Benešovská 23
Týnec nad Sázavou
257 41
IČO: 71004670

Kontakt

E-mail: info@zstynec.cz
E-mail: recepce@zstynec.cz
Datová schránka: ap3mtpn
Telefon:
ZŠ Komenského: 317 701 213
ZŠ Benešovská: 317 701 218