Rok 2023

Patronát 9.C – 1.B

přidáno 25.09.2023


Dne 18. 9. se žáci 1.B poprvé setkali se svými staršími spolužáky z 9.C.

Moc se na setkání těšili.

Prvňáčci dostali od deváťáků vlastnoručně vyrobené krásné záložky do svého prvního Slabikáře.

Proběhlo vzájemné seznámení a focení.

Strávili jsme společně příjemnou hodinu a dohodli několik dalších aktivit v rámci budoucí spolupráce.

Oslavy 60 let naší školy 

přidáno 18.09.2023


V sobotu 16. 9. 2023 naše škola slavila 60 let od otevření. Po slavnostním zahájení a projevu paní ředitelky a pana starosty se pro všechny návštěvníky otevřely vnitřní prostory školy. Zde se mohli hosté podívat na vybavení tříd, sledovat videa, která natočili loňští deváťáci, dále zde byly vystaveny výtvarné práce žáků. V družině si děti mohly něco vyrobit v tvořivých dílničkách nebo si venku zařádit na skákacím hradu. Všem k dispozici bylo občerstvení, u kterého obsluhovaly naše hostesky, ty rovněž poskytovaly informace ve třídách či rozdávaly pamětní placky. Na programu byla i hudební vystoupení našich bývalých žáků Davida Pejčocha a skupiny Czech it, vystoupení Váji Hruškové ve sportovním aerobicu, dále se předvedly týnecké gymnastky a utkali se učitelé s absolventy školy ve volejbalu. Třešničkou oslav bylo vystoupení žáků školy v cirkuse Happy kids, v němž se divákům předvedli jako fakíři, kouzelníci, aktéři černého divadla, akrobaté a akrobatky na visuté hrazdě a nutno podotknout, že byli všichni skvělí😊 Počasí bylo slunečné a přálo setkání všech bývalých žáků a učitelů s těmi současnými, takže se oslavy skutečně vydařily.

Pozvánka na oslavu 60. výročí ZŠ Komenského

přidáno 14.09.2023


Srdečně Vás všechny zveme na oslavu 60. výročí otevření naší školy ZŠ Týnec nad Sázavou Komenského

Kdy: sobota 16. 9. 2023 od 9:30 do 14:00

Program: slavnostní zahájení a otevření školy pro veřejnost, pěvecké a taneční vystoupení, vystoupení gymnastek, Cirkus Happy Kids (od 10 hod.), kavárna s občerstvením, výstava tvorby žáků, tvořivé dílny a skákací hrad

pozvanka zs tynec

Projekt na téma netolismus

přidáno 14.09.2023


Žáci z 5. D se v loňském školním roce (2022/2023) zapojili do 20. ročníku soutěže Svět očima dětí zaštiťované ministerstvem vnitra ČR. Žáci mohli volit mezi výtvarným, literárním a audiovizuálním zpracováním na zadané téma. Páťáci si zvolili formu videa a z nabízených témat je oslovilo téma netolismus. Toto slovo označuje závislost na tzv. virtuálních drogách (sociální sítě, počítačové hry, ale i užívání samotných zařízení jako mobilní telefon, tablet, počítač).

Nikol Říhová spolu s kamarády sestavila scénář a navrhla, jak by mohl celý projekt vypadat. Do projektu se aktivně zapojila celá třída, každý dle vlastních schopností a možností. Žáci odpoledne ve volném čase nacvičovali jednotlivé scény. Po několika zkouškách si celou akci natočili na mobilní telefon. Žáci natáčeli v lesíku u školy, před budovou školy, v šatnách, na chodbě a ve své třídě. Nikol Říhová pak výsledná videa doma sestříhala a doplnila je komentářem.

Výsledná scéna ukazovala jednu školní třídu, kde se děti nemohou soustředit na nic jiného, než na věčné hry na telefonech či tabletech. Dostávají se tak do neustálých konfliktů se svou třídní učitelkou a rodiči. Když jednoho dne dojde ke rvačce a rozbití mobilního telefonu, děti samy uznají, že takto už to dál opravdu nejde. V závěrečném slově apelují na své vrstevníky, aby více času věnovali komunikaci mezi sebou a telefony odložili.

Protože za třídu se mohli jako autoři napsat maximálně 3 žáci, zapsali se Nikol Říhová, Nikol Pejšová (společná tvorba a příprava scénáře) a Karel Kastner (kameraman). Ostatní žáci byli herci, třída jako celek odhlasovala, že tito tři budou vybraní jako zástupci.
Upravené video jsme na začátku května 2023 zaslali do soutěže a napjatě čekali na výsledek. Ten byl více než překvapující. Do soutěže dorazilo neuvěřitelných 4587 prací z celé České republiky. Pro vyhodnocení všech prací se sešla hodnoticí komise odboru komunikace, která ocenila celkem 92 žáků. Mezi vybranými díly bylo i dílo třídy 5. D.

Vyhlášení užších výsledků se následně uskutečnilo v Praze dne 9. září 2023 ve sportovním areálu Olymp centrum sportu Ministerstva vnitra. Na tomto závěrečném vyhlášení získali žáci (dnes již šesťáci) nádherné třetí místo.

Ráda bych dětem poděkovala za jejich aktivní přístup a práci na projektu, schopnost domluvit se a spolupracovat. Ocenění bylo rozhodně zasloužené.

Irena Marvanová, třídní učitelka na prvním stupni

netolismus

Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáků a dětí přípravné třídy

přidáno 31.08.2023


Dne 4. 9. 2023 v 7,55 se uskuteční přivítání žáků, dětí a rodičů u pavilonu 1. stupně ZŠ Komenského. Prosíme, aby všichni vstupovali do areálu školy šedou brankou vedle parkoviště (nikoli hlavním vchodem přes recepci).

V ZŠ Benešovská se sejdete před hlavním vchodem do budovy, zde proběhne přivítání.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás!

škola

HURÁ DO ŠKOLY!

přidáno 31.08.2023


Všem žákům naší základní školy přejeme příjemné procitnutí z letních prázdnin a do nového školního roku 2023/24 vykročte pravou nohou a s úsměvem. 😃

hura do skoly

Pozvánka na oslavu 60. výročí ZŠ Komenského

přidáno 04.08.2023


Srdečně Vás všechny zveme na oslavu 60. výročí otevření naší školy ZŠ Týnec nad Sázavou Komenského

Kdy: sobota 16. 9. 2023 od 9:30 do 14:00

Program: slavnostní zahájení a otevření školy pro veřejnost, pěvecké a taneční vystoupení, vystoupení gymnastek, Cirkus Happy Kids (od 10 a 14 hod.), kavárna s občerstvením, výstava tvorby žáků, tvořivé dílny, skákací hrad

pozvanka oslava
Adresa školy

Budova Komenského 265
Budova Benešovská 23
Týnec nad Sázavou
257 41
IČO: 71004670

Kontakt

E-mail: info@zstynec.cz
E-mail: recepce@zstynec.cz
Datová schránka: ap3mtpn
Telefon:
ZŠ Komenského: 317 701 213
ZŠ Benešovská: 317 701 218