Rok 2024

Studijní zájezd do Anglie

přidáno 23.05.2024


Den 3. Čtvrtek jsme zahájili výukou s rodilými mluvčími. Poté jsme se přesunuli do centra Stratfordu a navštívili jsme Trinity Church, kde si mohli dobrovolníci prohlédnout i Shakespearův hrob. V Shakespearově duchu se nesl i zbytek odpoledne, prošli jsme typickými uličkami s hrázděnými domy, kde dramatik žil a chodil do školy. Společně jsme navštívili Shakespearův rodný dům, kde jsme si vyslechli několik zajímavostí o životě jeho rodiny. Zbyl nám čas i na drobné nákupy, které si všichni velice užili. P.S. Jistě jste to již zaznamenali na svých účtech :)

1. a 2. den: Ve středu za svítání jsme vpluli mezi bílé útesy doverské a za typického anglického počasí (různé typy deště) jsme vyrazili do Oxfordu. Zde jsme navštívili nejrozsáhlejší kolejní komplex univerzity - Christ Church College. V místních prostorách se natáčeli některé scény filmu o Harry Potterovi. Odpoledne jsme si prohlédli některé zajímavé památky města a ve večerních hodinách odjeli do Stratfordu nad Avonou, kde si nás převzali hostitelské rodiny.

Atletické úspěchy

přidáno 23.05.2024


V úterý 14. května se naše škola zúčastnila ve Vlašimi atletických závodů (Pohár rozhlasu) v kategorii starších žáků z 8. a 9. ročníků.
Reprezentovali nás:
Maier Michal, Rosenvald Kryštof, Škvor Daniel, Barna Matěj, Otawa Matyáš, Solař Tomáš, Krumpholc Jan, Vyterna Vojtěch;
Artusová Nela, Berková Amélie, Pavliščová Marie, Koptišová Anna, Skopcová Tereza, Žáčková Adéla, Hrušková Valentýna, Pazderová Kateřina, Srbová Anna.

Družstvo chlapců se umístilo na krásném 7. místě z 16 družstev. Dívky vybojovaly stupně vítězů, umístily se na vynikajícím 3. místě také z 16 družstev.
Mgr. Michal Soustružník

Ve čtvrtek 16. května pokračoval Pohár rozhlasu v Benešově závody mladší kategorie žáků z 6. a 7. ročníků.
Školu reprezentovalo družstvo chlapců a dívek ve složení:
Petrášek Jiří, Schwarz Jiří, Pivoňka Jiří, Kopta Samuel, Kapr Lukáš, Kadeřábek Šimon, Stejskal Matyáš, Bejček Robin, Vilímek Jakub, Garay Kryštof;
Hnětkovská Lucie, Prokešová Adéla, Žáčková Tereza, Kaprálková Lilly Ann, Oleksyn Juliana, Chrudimská Anna, Lukšanová Natálie, Frischmannová Michaela.

Závodníci podali výkony na hranici svých možností. V silné atletické konkurenci nakonec přinesly dosažené body chlapcům pěkné 7. místo z celkového počtu 14 družstev a dívkám 12. místo z 16 družstev. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme další sportovní úspěchy.
                                                                                          Mgr. Kateřina Kopáňková

Den šílených účesů - 21. května

přidáno 20.05.2024


Čeká nás nejbláznivější den roku!

Obarvi si hlavu na zeleno.
Zamotej si do hlavy těstoviny.
Protáhni si culík pet lahví.
Vytvoř z plastelíny plešku.
A nebo vymysli vlastní kreativní nápad.

Deváťáci v památnících

přidáno 20.05.2024


Dne 16. 5. jsme se my, zájemci z devátých tříd, vydali na výlet za literaturou a historií. První zastávkou byl Památník Karla Čapka ve Staré Huti. Ten se nachází ve vile, kterou Karel Čapek často navštěvoval. Dozvěděli jsme se mnoho o jeho životě, přátelích, rodině i tvorbě. Naše cesta pokračovala k dalšímu významnému místu, památníku Vojna u Příbrami. Nahlédli jsme do areálu bývalého pracovního tábora, např. ošetřovny a ubikací. 
Exkurzi jsme si užili. Domů jsme se vrátili plní různorodých pocitů a nových poznatků.

Adéla Březinová a Anna Fraňková

Předškoláci zavítali do školy

přidáno 20.05.2024Ve středu 15. 5. navštívily budovu školy Benešovská dvě třídy předškoláků. Děti z mateřské školy se přišly společně se svými učitelkami podívat do obou prvních tříd - 1. C a 1. D.
Prvňáčci byli na návštěvu mladších kamarádů připraveni a těšili se, že předvedou, co se sami již naučili a zároveň se stanou průvodci budoucích prvňáčků.
Po úvodním uvítání se ukázalo, že většina dětí se vzájemně zná - ještě z mateřské školy. Děti ze školky se velmi rychle zapojily přímo do výuky.
Společně s prvňáčky poznávaly některá písmena. Určovali první hlásku ve slově. Vytleskali slabičnou stavbu, počítali, určovali počet prvků.
Ve dvojici modelovali svoje jméno a vyslechli si od školáků ukázku čtení a psaní.
Předškoláci odcházeli v dobré náladě, natěšení na to, až sami zasednou v září do školních lavic.

Irena Marvanová, Kristýna Fraňková

Zahradní slavnost

přidáno 16.05.2024


V pátek 31. 5. se bude konat u příležitosti oslavy Mezinárodního dne dětí v areálu ZŠ Komenského oblíbená zahradní slavnost. 
Šaty, klobouky a květiny vítány! 

Program:
aktivity pro děti
volba talentu školy
diskotéka
hudební a taneční vystoupení
občerstvení

slavnost

Únikovka

přidáno 16.05.2024


Minulý týden se konala na obou budovách ZŠ tajná úniková hra. Byla určena pro 1. stupeň, ale zapojeni byli i všichni naši deváťáci, kteří pomáhali jednotlivým týmům a zajišťovali stanoviště. Děti ráno dostaly instrukce od Sherlocka Holmese a celé dopoledne plnily a luštily zajímavé úkoly, hádanky, šifry a hlavolamy, aby nakonec společnými silami objevily ukradený poklad. Všichni si takto strávené dopoledne velmi užili.

Velké díky patří Lence Molitórisové, která celou hru připravila.

DEN HOKEJE - 14. května

přidáno 13.05.2024


Velký svátek hokeje je tady. 
Mistrovství světa se přesunulo do srdce Evropy a my chceme světu ukázat naši národní hrdost.  
Vezmi si v úterý jakýkoliv hokejový dres, obleč si hokejovou výstroj...a oslav s námi Den hokeje!

Prevence užívání nikotinu

přidáno 13.05.2024


Naše škola činní aktivní kroky v boji proti škodlivým návykovým látkám a podporuje zdraví a prevenci mezi našimi žáky. Jedním z nedávných preventivních programů byl projekt pro žáky čtvrtých, pátých a osmých ročníků s názvem "Šetři své plíce", spolupráce s Thomayerovou nemocnicí, který se zaměřil na prevenci kouření a užívání nikotinu u dětí. Tento program nejen informoval žáky o rizicích kouření, ale také je vybavil strategiemi, jak odmítnout lákavé nabídky produktů s nikotinem.
Ale to nebyla jediná iniciativa, kterou naše škola nedávno podnikla. Pro žáky druhých a třetích ročníků jsme připravili interaktivní program s názvem "Prevence kouření zdravě" od Státního zdravotního ústavu, který představoval různé aspekty prevence kouření a užívání výrobků s nikotinem prostřednictvím hravého přístupu. Díky použití loutek, názorných pomůcek a scének se děti učily, proč je důležité vyhnout se tabáku a nikotinu.
Pro žáky sedmých ročníků jsme připravili program rovněž od Státního zdravotního ústavu s názvem "Dej si taky, díky nechci", který se soustředil na prevenci užívání tabáku, nikotinu a alkoholu. Žáci se seznamovali s riziky spojenými s těmito látkami prostřednictvím příběhů a situací, které mohou zažít ve svém každodenním životě. Cílem bylo podnítit žáky k zamyšlení nad svými volbami a rozhodnutími ohledně svého zdraví a blaha.
Pro šesté ročníky je připraven v rámci dlouhodobé prevence program na legální drogy, jehož cílem je seznámit žáky se základní klasifikací návykových látek, zjištění rizik spojených s kouřením, alkoholem a nebezpečností zneužívání léků.
Věříme, že výchova a osvěta jsou klíčové pro budoucí zdraví žáků.

Prohlídka ZŠ Týnec nad Sázavou - budova Benešovská

přidáno 07.05.2024


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
srdečně Vás zveme na další prohlídku ZŠ Týnec nad Sázavou v budově Benešovská dne 22. 5. 2024 od 14,00 do 15,30. Budou se Vás těšit budoucí třídní učitelky 1. tříd, které Vás provedou našimi moderně vybavenými učebnami a odpoví na veškeré Vaše dotazy.
Mgr. Barbora Hanáková

zš

Zápis k zájmovému vzdělávání (do školní družiny) pro školní rok 2024/2025

přidáno 05.05.2024


Zápis do školní družiny se uskuteční od 13. května do 17. května 2024. 

Zákonní zástupci přihlašují své děti do ŠD na každý rok znovu.

Více informací ZDE.

Mezigenerační spojka II.

přidáno 30.04.2024


V rámci mezigenerační spolupráce se ve čtvrtek dopoledne 25.04.2024 konala již druhá „Mezigenerační spojka“. 
Akci z programu Zdravého města Týnec jsme pro naše seniory uspořádali spolu s přípravnou třídou ZŠ Týnec. 

Přírodovědné úspěchy žáků ve školním roce 2023/2024

přidáno 30.04.2024


V letošním školním roce se naši žáci tradičně zúčastnili okresního kola biologické olympiády ve Vlašimi na gymnáziu. V kategorii C - starší žáci (8. a 9. ročníky) nás v pondělí 19.3. reprezentovala Veronika Palečková (8.A) a Jan Zahradník (9.C). Verča obsadila 11. místo. Honza navázal na zkušenosti a úspěchy předchozích let a obsadil v soutěži krásné 2. místo (od celkového vítězství ho dělili pouhé 2 body). Honza postoupil do krajského kola do Mělníka.

Ani naši mladší žáci nezůstali pozadu. V pondělí 22.4. v kategorii D (6.-7.ročníky) nás v Gymnáziu Vlašim reprezentoval Marek Chrudimský (6.B), Robert Pospíšil (6.C) a Šárka Kuchtová (6.A). Marek obsadil krásné 14. místo, Robert se stal úspěšným řešitelem na 9. místě a Šárka Kuchtová obsadila 3. místo (od vítězství v kategorii ji dělil pouhý 0,5 bod) a postoupila do krajského kola do Mělníka. Naši šesťáci obstáli ve velké konkurenci 7. ročníků. Těšíme se, že se nadále budou starat o dobré jméno naší školy v této vědomostní soutěži.

V pátek 26.4. se konalo okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář. Naši reprezentanti zúročili nabrané vědomosti a zkušenosti z předchozích ročníků a biologické olympiády. V kategorii B starších žáků (7.-9. ročník) se Matěj Skala (9.C) umístil šestý. Těsně pod stupni vítězů a bramborovou medaili si vybojovala Verča Palečková (8.A). Pouhé 2 body rozhodli, že celkovým vítězem a jediným postupujícím do celonárodního kola se stal Jan Zahradník (9.C). Tentokrát se Honza podívá 15.-16.6. do Brna a naváže tak na loňskou zkušenost (okresní soutěž se mu v Benešově ve školním roce 2022 – 2023 podařilo také vyhrát).

A jak nás reprezentovala mladší generace v kategorii A (4.-6. ročníky)? Na 12.místě byla Lucie Zahradníková (4.B) a 11. místo obsadil Miroslav Houška (4.B). Robert Pospíšil (6.C) byl osmý. Marek Chrudimský (6.B) o pouhý bod zůstal pod stupni vítězů čtvrtý. O 2 body ho přeskočila Šárka Kuchtová (6.A), která vybojovala 2. místo v soutěži.

Všem těmto žákům bych chtěla poděkovat ze předvedené výkony a vědomosti. Oceňuji, že do těchto soutěží šli naplno. Dobrovolně se připravovali ve středoškolském rozsahu biologie, plnili zadané praktické úlohy a ještě byli opravdu úspěšní. Doslova přírodovědné žně ještě nekončí. Šárce a především Honzovi přejeme mnoho úspěchů v dalších vyšších kolech soutěží.

prirodovedecke uspechy

Seznam přijatých dětí do 1. tříd

přidáno 26.04.2024


Seznam přijatých dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/25 naleznete v záložce Škola - Zápis do 1. tříd a PT.

zš

ZŠ Týnec nad Sázavou přijme uklízečku

přidáno 26.04.2024


ZŠ Týnec nad Sázavou přijme uklízečku.

Budova Komenského 265.

Kontakt: Tel. 317 701 213

práce

Týden duševního zdraví

přidáno 22.04.2024


Tento týden startuje další speciální event Hrdé školy, tentokrát na téma duševní zdraví. Týden duševního zdraví proběhne od pondělí 22. dubna do pátku 26. dubna, je skvělou příležitostí, jak se dozvědět víc o duševní pohodě a jak správně pečovat o vlastní mysl.

Povídejte si, meditujte, procházejte se přírodou, projevujte city, říkejte komplimenty, malujte, tvořte, tancujte, sportujte, buďte parta.

desevni zdravi

Letošní poslední představení Klubu mladého diváka 

přidáno 22.04.2024


Dne 18. dubna se členové KMD zúčastnili muzikálového představení Trója v divadle Broadway. Muzikál nás pomyslně přenesl do doby starověkého Řecka a seznámil s příběhem trojské války. Zaujaly nás nejen výborné pěvecké výkony, ale i antické kulisy. Už teď se těšíme na další představení v příštím školním roce.  

Mezigenerační spojka II.

přidáno 12.04.2024


Ve čtvrtek 25. 4. 2024 od 10:15 do 11:00 hod proběhne druhé setkání seniorů a dětí ve společenské místnosti žlutého domu s pečovatelskou službou.

Přijďte se podívat, všichni jste srdečně zváni.

mezigeneracni spojka

Matematický úspěch 

přidáno 12.04.2024


V okresním kole soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN se umístil náš žák Jakub Šobíšek z 8.C na krásném 2. místě. V jeho kategorii Kadet v okrese Benešov soutěžilo celkem 1197 žáků z 8. a 9. ročníků.

Jakube, gratulujeme!

klokan

Den Země

přidáno 09.04.2024


DEN ZEMĚ, středa 17. dubna 2024 od 8.30 do 14.30 hodin areál ZŠ Komenského.

„Zajímáme se o místo, kde žijeme!“

Okresní kolo matematické olympiády

přidáno 09.04.2024


Ve středu 3. 4. 2024 se náš žák Pavel Valeš ze 6.C zúčastnil okresního kola matematické olympiády a z celkového počtu 22 účastníků se umístil na 8. místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších početních úspěchů. 

olympiada

Stůl mladých

přidáno 03.04.2024


Dne 25. 3. 2024 se zástupci tříd (třídní samospráva) 6. - 9. ročníků zúčastnili akce Stůl mladých. Žáci se sešli v relaxační zóně respiria 2. stupně společně s panem starostou, místostarostou, referentkou Pivoňkovou a dvěma dámami z kulturního centra Týnec nad Sázavou. Společně probírali, jaké společenské akce by v Týnci nad Sázavou uvítali. Akce se týkaly oblasti sportu, divadla, koncertů a jiných společenských akcí. Padlo zde mnoho zajímavých nápadů, které jsme s panem starostou a dalšími členy města probrali. Myslím, že můžu říct, že jsme si to všichni užili a těšíme se na další podobnou akci.

Martina Patlevičová 9.B

Vydařené velikonoční trhy

přidáno 28.03.2024


Letošní velikonoční trhy jsou za námi! A opravdu se vydařily. 
Počasí nám přálo, všechny naše výrobky doputovaly ke svým majitelům a určitě jim dělají radost. 
Děkujeme všem, kteří nás podpořili upečením zákusků či bohatým nákupem. 
Finanční výtěžek použijeme pro potřeby našich dětí.

Kompletní fotogalerie ZDE.

Okresní kolo volejbalového turnaje dívek

přidáno 26.03.2024


Ve čtvrtek 21. 3. se ve Vlašimi v tělocvičnách ZŠ Vorlina konalo okresní kolo ve volejbale dívek. Turnaje se zúčastnilo 11 družstev základních škol. První dvě místa si rozdělily nasazené benešovské školy ZŠ Dukelská a ZŠ Jiráskova. Týnecké holky ve složení Marie Pavliščová, Anna Tamele, Tereza Mikitová, Amélie Berková, Valentýna Hrušková, Tamara Ĺuptáčiková, Eliška Hlaváčková a Adéla Žáčková předvedly pěknou hru a skončily v silné konkurenci hned za favoritkami turnaje na krásném 3. místě. 

Velikonoční prodejní trhy

přidáno 21.03.2024


Zveme Vás na velikonoční prodejní trhy v areálu ZŠ Komenského, které se budou konat v úterý 26. 3. 2024 od 13:30 - 16:00 hod.

Přijďte si nakoupit výrobky dětí a posedět do naší kavárny.

velikonoce

Matematický klokan

přidáno 21.03.2024


Dne 22. 3. 2024 se naši žáci zapojili do soutěže Matematický klokan. 
Celkem soutěžilo 413 dětí. 
A kdo byl nejlepší?

Výsledková listina ZDE.

matematicky klokan

Velikonoční tvoření 9.A a 1.D

přidáno 19.03.2024


Deváťáci společně s prvňáčky vyráběli papírové zajíce a zdobili perníčky. O tom, jak se jim jejich práce povedla a jak byli kreativní, se můžete přesvědčit 26. 3. od 13:30 na velikonočních trzích. 

Otevřená vybíjená

přidáno 08.03.2024


Ve čtvrtek 7. 3. 2024 se konalo okresní finále otevřené vybíjené (pro chlapce i dívky) 4. - 5. tříd v Benešově. Naše škola vyslala 2 chlapecká družstva - ze staré i nové školy. Všech 18 družstev na turnaji bylo rozděleno do 4 skupin a naši kapitáni nás vylosovali do společné skupiny B.

Družstvo z nové školy podlehlo všem soupeřům a obsadilo 5. místo ve skupině (celkově 13. - 18. místo na turnaji). Chlapci ze staré školy byli o dost úspěšnější. Nejdříve se jim podařilo vyhrát týnecké derby a nakonec vybojovali remízu se ZŠ Jiráskova B a na skóre obsadili v základní skupině B 3. místo (celkově 9. - 12. místo). Všem chlapcům děkujeme za předvedenou hru. Doufám, že páťáci nás budou nadále úspěšně reprezentovat v míčových sportech i na 2. stupni základní školy a naši čtvrťáci a třeťáci v příštích letech zúročí nasbírané zkušenosti z dnešní vybíjené.

Zápis do přípravné a 1. třídy

přidáno 07.03.2024


3.4. + 4.4.2024 na Benešovské i Komenského
Přihlašování pouze online od 20.3. 2024
www.zapisyonline.cz

zapis

Okresní finále vybíjené dívek 4. - 5. tříd

přidáno 07.03.2024


Ve středu 6. 3. 2024 proběhlo v Benešově okresní finále vybíjené dívek 4. - 5. tříd. Své síly spojily žákyně staré i nové školy. Dívky předváděly zvlášť vyrovnané zápasy. V naší skupině A jsme dokonce jako jediné porazily Duklu Benešov a následně i Neveklov. Dvě těsné prohry s Vorlinou Vlašim a Karlovem Benešov nás trochu zklamaly.

Pořadí v postupové tabulce bylo napínavé až do konce. Po dopočítání všech bodů nás až vzájemný zápas s Vorlinou odsoudil k postupu do čtvrtfinále na vítězky skupiny B - ZŠ Jiráskova Benešov. I když jsme z počátku dlouho odolávaly, zkušenější soupeř nás přehrál. Naše dívky obsadily 5. - 8. místo z deseti týmů. 

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

FESTIVAL IQ PLAY

přidáno 07.03.2024


V pátek 1. 3. navštívily děti z nižších ročníků FESTIVAL IQ PLAY, kde si vyzkoušely hry a hračky edukativního charakteru. Prozkoumaly smyslové hračky, Montessori pomůcky, logické hry, stavebnice a hlavolamy.

Florbal 3 + 1

přidáno 01.03.2024


Ve čtvrtek 29. 2. 2024 jsme se zúčastnili florbalového turnaje 3+1 4. - 5. tříd v Benešově. Po velmi vyrovnaných soubojích jsme obsadili hezké 4. místo. Za zmínku určitě stojí, že jsme si odvezli i ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje, na kterém se organizátoři jednomyslně shodli. Všem děkuji za bojovnost a nasazení.

Den otevřených dveří

přidáno 29.02.2024


Zveme veřejnost a zákonné zástupce na Den otevřených dveří dne 20. 3. 2024 od 14 - 16 hodin v budově Benešovská i Komenského.

den otevrenych dveri

Divadlo v Dlouhé

přidáno 20.02.2024


Dne 20. 2. 2024 členové KMD navštívili představení Plyšoví gangsteři v Divadle v Dlouhé. 
Bylo to super a těšíme se na 18. 4. na muzikál Trója.

Den rodičů a prarodičů

přidáno 20.02.2024


Dne 20.2. 2024 proběhl v rámci projektu Hrdá škola den rodičů a prarodičů. Děti se oblékli do oblečení svých maminek, tatínků, babiček a pradědečků. Jak se nám den vydařil si můžete prohlédnout v galerii.

Mezigenerační spojka

přidáno 20.02.2024


Děti z přípravné třídy byly v úterý 20. 2. navštívit seniory v Domě s pečovatelskou službou v Týnci n. S. Připravily si krátké pásmo básniček, tanečků a písniček, pro seniory vyrobily přáníčko. Společně si pak všichni popovídali a příjemně si užili dopolední čas.

 Oznámení KMD

přidáno 19.02.2024


V úterý 20. 2. 2024 jedeme na odpolední divadelní představení 

AMBERVILLE - PLYŠOVÍ GANGSTEŘI / Tim Davys, Jan Jirků (DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 727/39 , 110 00 Praha 1)

Odjezd od školy ve 12:00, návrat přibližně v 17:30 tamtéž.
 
Schůzka s členy proběhne v pondělí 19. 2. o velké přestávce v učebně 8.A.
 
S pozdravem
organizátorky KMD 
Hrdá, Marvanová a Vrbatová

kmd

Máte doma předškoláka?

přidáno 15.02.2024


Přijďte a dozvíte se, co je školní zralost a proč je důležitá.

Čtvrtek 7.3.2024 v 16. hodin

Budova ZŠ Komenského (příchod respiriem zezadu)

paní Mgr. Vejvodová z PPP Benešov

Více informací ZDE.

zs

Pozvánka na velikonoční prodejní trhy

přidáno 15.02.2024

zs velikonoce

ZŠ Týnec nad Sázavou a Zdravé město Týnec zvou seniory na akci

přidáno 15.02.2024


Senioři, přijďte se podívat na děti z přípravky ZŠ Týnec nad Sázavou!
Můžete se těšit na krátké pásmo písniček, společnou diskusi, malé občerstvení.

Kdy: úterý 20. 2. 2024 od 10:15 do 11:00

zs

E-shop se školním oblečením jen do 20. 2. 2024

přidáno 30.01.2024


Naše škola si nechala vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, kterou je možné si aktuálně pořídit na e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zstynec/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 20. 2. 2024. Následně se e-shop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit svůj vlastní kousek.

Doufáme, že budete mít z nové kolekce velkou radost!

eshop skolni obleceni

Lyžařský zájezd 7. ročníků

přidáno 26.01.2024


V neděli 28. ledna jsme zahájili lyžařský výcvikový zájezd pro žáky 7. ročníků. Z Týnce  jsme vyrazili v ranních hodinách, abychom na oběd byli už na místě - pro naši školu již tradičním hotelu Sirotek na Špičáku v Železné Rudě. Čeká nás týden plný lyžování v nedalekém areálu, odpočinkové chvíle se společenským programem a vzdělávací návštěva místní stanice horské služby.

Fotografie a reporty z jednotlivých dní můžete sledovat ZDE

hory

Den her

přidáno 26.01.2024, editováno 31.01.2024


V úterý 30. ledna proběhl na naší škole další zajímavý den projektu Hrdá škola.

    Žáci v tento den do školy přinesli spoustu krásných her a učili spolužáky pravidla. Někdo přinesl i známou hru a společně se nad hraním her úžasně bavili.

Byl to báječný den!

Fotogalerie na rajče ZDE.


hrda skola

Preventivní programy od Policie ČR

přidáno 26.01.2024


Koncem ledna zahájila Policie ČR na naší škole preventivní programy zaměřené na bezpečnost a prevenci rizik. Nadpraporčík Bican z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje vedl první cyklus těchto programů. Akce se zaměřila na žáky přípravné třídy a prvních ročníků, kde se žáci seznámili především s prací policie. Tato iniciativa ukazuje, že policie aktivně spolupracuje s komunitou, aby podporovala vzdělávání a bezpečnost našich žáků od samého začátku jejich školního vzdělávání.

Důležité informace pro žáky i jejich rodiče

přidáno 23.01.2024


V rámci prevence rizikového chování jsme na stránky školy přidali nové informační letáčky ohledně energetických drinků PRIME a SEBEPOŠKOZOVÁNÍ. Informace ohledně NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ jsou na stránkách k dispozici již delší dobu.

Letáčky jsou dostupné v menu pod záložkou Škola - Poradenské pracoviště.

Nebo přímo ZDE.

letak

Zápis do 1. tříd a přípravné třídy pro školní rok 2024/25

přidáno 17.01.2024


Informace k zápisu dětí do 1. tříd a přípravné třídy naleznete na našem webu: menu -Škola v záložce Zápis do 1. tříd a PT
Nebo ZDE.

Vyhodnocení Školního fóra 2022 po roce

přidáno 12.01.2023


V listopadu 2022 jsme organizovali Školní fórum. V následné celoškolní hlasovací anketě žáci vybrali 10 priorit, které podle jejich názoru pomohou vylepšit zázemí ve škole a ve městě.
Seznámíme Vás, jak po roce postoupily realizace projektů:
Nápady pro školu
§ Umístili jsme bariéry mezi pisoáry na chlapeckých WC.
§ Klidovou zónu a knihovnu si zařídila škola v respiriu. Návrh i realizaci vyřešila ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Vlašim, obor nábytkářství.

Nápady pro město
§ U projektu skateparku již město zahájilo technické přípravy. Vznikla studie, kterou představili architekti na veřejném setkání 6. 12. 2023 v Kulturním centru Týnec. Podněty účastníků budou do projektu zapracovány. Po úpravě přizveme zájmové skupiny (skejťáci, koloběžkáři, bruslaři) ke konzultaci k jednotlivým prvkům. V roce 2024 bude v přípravě projektová dokumentace (podrobnější plány k realizaci).
§ Zeleň ve městě průběžně realizujeme a rozšiřujeme. Proběhly dvě výsadby 55 stromů v Krusičanech a Podělusích za účasti veřejnosti. Ve městě jsme vysadili 65 stromů a 572 keřů. O zeleň se staráme ve spolupráci s komisí pro rozvoj města a místními „stromovými patrony“ Luďkem Šefrnou a Zbyňkem Bártlem.
 
Školní fórum proběhlo v rámci Zdravého města Týnec a projektu „PART-NET".