Novinky

Aktuální dění ze světa Vaší školy

Rok 2021

Termíny testování žáků pro účely přijímacího řízení na střední školy


Více informací v přiloženém souboru zde.

Pojďme rozhýbat svá těla! Poznávat přírodu a reálný svět…


Výzva č. 2 (od 12. 4. do 18. 4):
Umíš skákat přes švihadlo stejně rychle jako kolibřík mávat křídly?
Dokument v PDF (Výzva č. 2)


Průběžné výsledky výzvy č. 1:
Po prvém týdnu jsme dohromady ušli 2 873 km. Nejvíce nachodili žáci 7. ročníků (1079 km). Podrobné výsledky jsou na MS Teams. Pojďme společně obejít Zemi, která má po obvodu 40 000 km. Kdo se nezapojil v prvém týdnu, může se klidně přidat nyní. Všem zúčastněným děkuji.

Matematická olympiáda


V okresním kole matematické olympiády se umístil Jan Krumpholc (6. A) na krásném 4. místě. Gratulujeme!

OPATŘENÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK


Informace pro účastníky přijímacích zkoušek najdete v příloze zde.
V případě zájmu o využití školního testování sledujte web školy, včas oznámíme termín a organizaci této možnosti.

Instruktážní video MŠMT


Instruktážní video MŠMT odkaz zde.

Informace k návratu žáků do škol od 12. 4. 2021


Podrobné informace k návratu žáků nižšího stupně v týdenních rotacích najdete v Bakalářích nebo v přiloženém souboru zde.

Pojďme hlasovat o obnovu hřiště u ŠD!


Město Týnec nad Sázavou uvolnilo 500 000 Kč pro návrhy do projektů participativního rozpočtu. Bylo vymyšleno 6 projektů. Každý navrhovatel vytvořil krátký videomedailonek na které se můžete podívat na odkaze pod tímto článkem. O tom, který vyhraje můžete rozhodnout i právě vy! Hlasování bude probíhat od 29. 3. do 11. 4. 2021. Při hlasování budete mít k dispozici 2 kladné hlasy a 1 záporný.

Budeme velmi šťastní, pokud se zúčastníte hlasování. A v případě, že se vám bude nejvíce líbit videomedailonek č. 4 – Renovace školní asfaltové plochy, tak budeme mít dvojnásobnou radost.

Odkaz: 
Týnec nad Sázavou - Zprávy (mestotynec.cz)


Přejeme pěkné dny a pevné zdraví ZŠ Týnec nad Sázavou

mesto

Olympiáda v anglickém jazyce


Výsledky okresního kola olympiády v anglickém jazyce:
• V kategorii I. A, se umístila Denisa Hadačová ze 7. B na 1. místě.
• V kategorii II. A, se umístila Andrea Korcová z 9. B na 4. místě.
Oběma soutěžícím gratulujeme! 

diplom aj

Zápis do prvních tříd


Zápis do prvních tříd ve školním roce 2021/2022 proběhne elektronickou formou od 5. 4. do 9. 4. 2021. Kliknutí na banner vás přesměruje na elektronickou žádost.

Zákonní zástupci, kteří nemají možnost elektronického zápisu, se dostaví po předchozí domluvě (317 701 213) na recepci budovy Komenského době od 6. – 9. 4. 2021. Zde jim bude umožněn elektronický zápis dítěte.

Stejný postup platí pro žádost o odklad školní docházky.

zapis online

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy


Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy ve školním roce 2021/2022 naleznete ZDE. Vyplněnou a podepsanou žádost s příslušnými dokumenty doručíte osobně na recepci budovy Komenského v době od 6. do 9. 4. 2021.

Pojďme rozhýbat svá těla! Poznávat přírodu a reálný svět…


Pohyb je nedílnou součástí zdravého života. Podporuje imunitu a tím lépe můžeme čelit nemocem.

Věřím, že většina z vás pravidelně sportuje i v tuto nepříznivou dobu. Bohužel stávající situace těmto aktivitám nepřispívá, a naopak většinu času trávíme u počítačů. Pojďme se od nich zvednout alespoň ve svém volném čase.

Dokument PDF zde

Vaši tělocvikáři

Olympiáda v anglickém jazyce


Výsledky okresního kola olympiády v anglickém jazyce:
V kategorii I. A, se umístila Denisa Hadačová ze 7. B na 1. místě.

• V kategorii II. A, se umístila Andrea Korcová z 9. B na 4. místě. 

Oběma soutěžícím gratulujeme!

Harmonogram konání přijímacích zkoušek 2020/2021

přijímací zkoušky

Distanční zájmová činnost školní družiny


Milé děti, v tomto dokumentu naleznete další náměty na Vaši činnost během volného času.

Více informací naleznete ZDE. 

Zdravíme všechny družinové děti, které musí mít
doma distanční výuku


Je to pro všechny těžké, sedět u počítače místo sedět v lavicích. Doma jsme buď jen
s dospěláky nebo se sourozenci, se kterými už se po tak dlouhé době nedá hrát, ani
jen tak povídat. Co dělat? Dopoledne koukáte do monitoru a učíte se. Odpoledne
děláte úkoly (nebo večer) a co potom? Mrkni na naše nápady, co je možné dělat.
Zkus se hýbat, něco vyrobit, těšit se na Velikonoce a pozor, zase je tu soutěž!


Více informací zde

ZÁPIS do prvních tříd


Dle pokynů MŠMT ze dne 5. března 2021 bude zápis do prvních tříd a přípravné třídy probíhat distančním způsobem. Podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, o odklad školní docházky bude probíhat elektronicky v době od 5. - 9. dubna 2021. Odkaz pro podávání žádostí s podrobným návodem a všemi dokumenty bude uveřejněn na webu školy v brzké době, aktivní bude od 5. dubna 2021.

Žádost o přijetí do přípravné třídy najdete na webu školy, podávat ji lze též od 5. - 9. dubna 2021. Vyplněnou a podepsanou s ostatními dokumenty přinesete do podatelny základní školy.


Pro podrobnější informace sledujte web školy.

Přijímací zkoušky


Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se letos kvůli epidemii covidu-19 opět posunou na pozdější termíny.
Na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května. Vyplývá to z materiálu ministerstva školství.
Důležité upozornění ohledně zápisového lístku:
Pokud budete dělat přijímací zkoušky, neposílejte dřív na žádnou jinou školu zápisový lístek. Zápisový lístek nelze přendat.

Výsledky školního kola olympiády v AJ


Kategorie I.
1. místo - Denisa Hadačová, 7. B
2. místo - Nikola Burdová, 7. B
3. místo - Jelena Akopyan, 7. A
Kategorie II.
1. místo - Andrea Korcová, 9. B
2. místo - Štěpán Stoklasa, 8. A
3.- 4. místo - Lukáš Hak, 9. C
                      Mikuláš Heřman, 9. C

Okresní kolo proběhne v březnu.

Uzavření školy od 1.3.2021


Vážení rodiče,

jak jste jistě zaznamenali v médiích, škola se od pondělí 1. 3. 2021 zavírá. 1., 2. ročníky a přípravná třída přechází na distanční výuku, podrobné informace dostanete od třídních učitelů.

Veškeré případné změny a upřesnění zveřejníme opět na webu školy.

Ošetřovné:
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Více informací o ošetřovném naleznete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Barbora Hanáková

Povinnost nosit chirurgické roušky i pro žáky


S účinností od 25. února 2021 platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví používat
kvalitnější ochranu dýchacích cest i pro žáky, tím jsou respirátory nebo obdobné prostředky bez výdechového ventilu (např. FFP2/KN 95) nebo zdravotnická obličejová maska (zdravotnická rouška).


Více informací naleznete zde:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-rousky.pdf


V termínu od 15. - 19.2. bude činnost školní družiny přerušena


Vzhledem k tomu, že se na jarní prázdniny nepřihlásily žádné děti, bude školní družina na obou budovách uzavřena.

Zápis do 1. tříd a přípravné třídy ve školním roce 2021/22


Zápis do prvních tříd se koná v souladu s par. 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Konkrétní termín stanoví ředitelka školy.

Další informace naleznete v přiloženém PDF.


Vědomostní soutěže


V prvním pololetí školního roku 2020/2021 se žáci ZŠ Týnec nad Sázavou zúčastnili i ve ztížených podmínkách několika vědomostních soutěží. Školní kola proběhla přímo na naší škole, okresní kola pak on-line formou.

Další informace naleznete níže nebo v přiloženém PDF.

vedomostni souteze

Podpora žáků při přípravě na JPZ


Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.

Vysvědčení


Vážení rodiče, milí žáci,
žáci , kteří se vzdělávají prezenčně, dostanou výpis vysvědčení ve škole dne 28. 1. 2021. Ostatní žáci obdrží výpis vysvědčení až po nástupu na prezenční výuku. Nicméně známky budou zpřístupněny dne 28. 1. 2021 v aplikaci Bakaláři.


Školní družina bude v pátek 29.1. uzavřena


Vzhledem k tomu, že se na pololetní prázdniny do družiny nepřihlásily žádné děti, bude provoz ŠD v tento den přerušen.

Úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády


Úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády:
 kategorie Z5 Martin Molitoris 5. B
kategorie Z9 Lukáš Hak 9. C

Oba postupují do okresního kola.

Individuální konzultace žáků


Vážení rodiče, milí žáci,
v době distanční výuky umožňujeme prezenční individuální konzultace ve škole. V případě zájmu se spojte s konkrétním učitelem a domluvte si schůzku. Na konzultaci může být přítomen i zákonný zástupce.

Změny od 4. 1. 2021 


Vážení rodiče,
přechod do 5. stupně PES od 27. 12. 2020 znamená, že se škola opět vrací do distančního režimu, pouze přípravná třída, 1. a 2. ročník bude pokračovat prezenční formou, dle rozvrhů z prosince. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Prozatím je 5. stupeň plánován do 10. 1. 2021.
Školní družina bude otevřena pro žáky přípravné třídy, 1. a 2. ročníku, tito žáci se mohou rovněž stravovat ve školní jídelně. Ostatní žáci v době distanční výuky si mohou obědy objednat a odebrat u výdejního okénka, jak bylo dříve. Více informací o školním stravování najdete na www.sjtynec.cz.
V případě jakýchkoliv změn (včetně případných úprav v PES pro školství, o kterých se v posledních dnech mluvilo) vás budu informovat opět na tomto místě, dále budete komunikovat s třídními učiteli.
Hodně zdraví a štěstí do nového roku všem.

Vánoční přání

vanoce

Aktuální informace 


Vážení rodiče,
v souvislosti s přechodem do 4. stupně protiepidemického systému „PES“ schválila vláda dne 14. prosince 2020 s účinností od 18. prosince 2020 následující změny pro provoz škol:
Zakazuje s účinností ode dne 21. 12. 2020 od 00:00 hod. do dne 23. 12. 2020
do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času.
Za tyto 2 dny budou rodiče moci čerpat ošetřovné.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. 12. 2020 a skončí v neděli 3. 1. 2021. Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021. 

Adresa školy

Budova Komenského 265
Budova Benešovská 23
Týnec nad Sázavou
257 41
IČO: 71004670

Kontakt

E-mail: info@zstynec.cz
E-mail: recepce@zstynec.cz
Datová schránka: ap3mtpn
Telefon:
ZŠ Komenského: 317 701 213
ZŠ Benešovská: 317 701 218